زمان قیام ما زنان فرا رسیده است!

زمان قیام ما زنان فرا رسیده است!

نویسنده: فرشته محمدی

وقت آن رسیده است که به میدان بیاییم، فریاد بر آوریم و نظم نظامی را بر هم زنیم که قرار به کالا شدن ما داده است، قرار به صیغه شدن، قرار به تحقیر در قانون چند همسری و حجاب اجباری، قرار به تجاوز به حقوقمان به اسم حق ازدواج با دختر خوانده برای مردان، قرار بر اسارت و بندگی ما داده است. به اسم دین و مذهب، امکان رشد و ‌کار را از ما گرفته و امنیت در جامعه را برای ما به یک رویا تبدیل کرده است.

زن سرپرست خانواده و بیکار هستیم، دختر دانشجوی نیازمند پول غذا و مسکن، زن کارگری که حقوق ۶ ماهمان عقب افتاده، زن خانه داری که تنمان از کار زیاد فرسوده و روحمان از بیحقوقی افسرده است و زنی هستیم که خشونت‌های دولتی و اجتماعی و خانگی نیز بخشی از زندگی ما زیر سایه سیاست های زن ستیزانه این رژیم  شده  است.

سکوتمان را بشکنیم و فریادمان را به خیابان‌ها ببریم، همچون سلاحی در دستانمان، فریادمان را به کار بگیریم!
وقت آن رسیده است که مبارزات همیشگیمان را بیشتر، منسجم تر و سازمان دهی شده تر نماییم. این ما هستیم که منبع نیروی  تغییر دادن جامعه به سوی نائل آمدن  به منافع انسانی خود و تمام آحاد جامعه هستیم. نیرویی که سیاست های رژیم مدام سعی در کانالیزه کردن آن بر علیه خود ما، آزادی ما و آزادی جامعه داشته است. اکنون وقت آن رسیده که خود نیروی خویش را در دست گیریم و با مدیریت و کانالیزه کردنش در مسیر رهایی خود و جامعه به کارش ببندیم.

ما زنان تاریخاً ثابت کرده ایم که سیستم های ضد انسانی و حکومت‌های دست نشانده شان از واقعیت جوهر وجودی زن بودنمان در هراس بوده اند و هستند، زیرا هر جا و در هر مقطع تاریخی، پیشرو بودنمان مساوی با به وجود آمدن زندگی بهتر و آزادی بیشتر برای انسان بوده و اهرم اصلی نهادینه شدن ارزش‌های انسانی و دمکراتیک بوده ایم.

ما که عشق را معنا داده ایم و می‌توانیم با به میدان آمدنمان تابلویی دیگر و تعریفی دیگر از خود به جهان ارائه دهیم، تعریفی که خط بطلانی باشد بر تمام تعریف‌های غیر واقعی که توسط دین و مذهب، تفکر مردسالاری و سیستم های ضد انسانی استثمارگر از ما داده اند. تابلویی دیگر از خود، زن آزاد بنقشانیم، زن آزادی که خود آزادیش را تعریف و برایش مبارزه میکند، نه آنکه به اسم آزادی به او‌میفروشند.

زمان آن فرارسیده که به خیابان‌ها بیاییم، در هر کجا که هستیم، با یک هدف! برای رهایی از درد مشترکمان که ۴۰ سال و سالها قبل از آن به طول تاریخ استبدادی حاکم بر ایران و سیستم مردسالار جهانی برایمان ایجاد کرده است.
خیابان از آن ما است، جوانان را با خود همراه سازیم و خیابان را در انتظار نگذاریم که شروع آزادیمان با اولین قدمهایمان در اعتراضات و در خیابان‌ها شروع میشود.

زن کورد از کوردستان، زن بلوچ از سیستان و بلوچستان، زن فارس از شیراز و تهران، زن ترک از آذربایجان، زن عرب از اهواز! وقت آن است که زندگی آزاد، زن آزاد و سرزمین آزاد را با هم پیوند داده و با مبارزه ای پیگیر، درد مشترکمان را فریاد بزنیم، زنان روژآوا را الگو قرار دهیم و داعش حاکم بر سرزمینمان را با جوهر وجودی خود به نابودی بکشانیم! 

زن، زندگی، آزادی!

IrConfederal

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *