“سیستم پول و سرمایه با تمام قوا سعی در سانسور خبری جنایات ترکیه می‌نماید”

“سیستم پول و سرمایه با تمام قوا سعی در سانسور خبری جنایات ترکیه می‌نماید”

در این سکوت مطلق جامعه بین‌الملل، ژنوساید ملت کورد در شرف وقوع است و متاسفانه حتی همکاری مستقیم ایران، حکومت سرسپرده حریم کوردستان و عراق باعث نگشته تا احزاب بیش از پیش به ضرورت اتحاد همگانی پی برده و سرنوشت خویش را جدای از سرنوشت ملت کورد ندانند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید حملات رژیم‌های ایران و ترکیه خواستار اتحاد و همبستگی میان خلق‌های آزادیخواه ساکن در ایران شده است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

“حملات نظامی ترکیه به شمال عراق، بکارگیری جنگ ویژه بر علیه احزاب و تلاش مزبوحانه و همکاری آشکار دیکتاتورها جهت حفظ چهارچوب حکومت با بهرەوری از حربه جنگ برون مرزی

در آغازین دقایق روز ۱۷ ژوئن، جهان شاهد حملات نیروی هوائی ترکیه به مناطق مختلفی در شمال عراق و از جمله بمباران شدید کمپ مخمور بوده و تا به امروز هیچ واکنشی  از جامعه بین‌الملل منعکس نگشتە، که خود البته حکایت از رضایت اربابان و صاحبان سرمایه دارد که با این مدل از جنگ نیابتی، شانه از مسئولیت خالی نموده و بعدها و پس از کشتار و ژینوسایت ملتی بر ملت دیگر ساکن منطقه آن را در لفافه جنگ و عدم تفاهم قبایل تحویل کسانی دهند که مورد سوال قرارشان خواهند داد.

حکومت تا دندان مسلح به ادوات جنگی و پیشرفته ناتو، به قلع و عام مردم مشغول است و سیستم پول و سرمایه با تمام قوا سعی در سانسور خبری جنایات ترکیه می‌نماید.

کمپ مخمور در زیر لوای قوانین سازمان حقوق بشر و پناهندگان به بدترین شیوه ممکن کنترل گشته و حکومت خودمختار حریم این شهرک را محاصره نموده است به گونەای که هر نوع آمد و شد ممنوع بوده و برای دسترسی به امکانات پزشکی و اورژانسی احتیاج به مجوز می‌باشد و در اثنی این پروسه تا کنون چندین زن حامله و کودک به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی و درمان، جان خود را از دست دادەاند و در چنین شرایطی جنگندەهای حکومت فاشیست ترکیه هراز چند گاهی این کمپ را مورد حملات هوائی قرار می‌دهد.

در این سکوت مطلق جامعه بین الملل، ژنوساید ملت کورد در شرف وقوع است و متاسفانه حتی همکاری مستقیم ایران، حکومت سرسپرده حریم کوردستان و عراق باعث نگشته تا احزاب بیش از پیش به ضرورت اتحاد همگانی پی برده و سرنوشت خویش را جدای از سرنوشت ملت کورد ندانند.

طی عملیات نظامی دولت فاشیست ترک در منطقه اقلیم که با همکاری و همیاری آشکار و پنهان جمهوری اسلامی، دولت عراق و دولت اقلیم، خاصه جناح بارزانی در جریان است، تاکنون ده‌ها تن از مردم زحمتکش و ستمدیده زخمی و یا جان باخته‌اند. تعداد کثیری بی‌سرپناه و آواره شده‌اند و این تجاوز فاشیستی و کشتار و ویرانگری و نابودی جان و مال مردم زحمتکش با شدتی روزافزون در برابر چشمان “دنیای آزاد” و مدعیان حقوق بشر ادامه دارد. هر چند این تجاوز فاشیستی تحت لوای مقابله با حزب کارگران کوردستان در جریان است، اما این تنها بخشی از واقعیت و گوشه‌ای از اهداف دولت فاشیست ترکیه است. در حقیقت، دولت ترکیه اهداف مهمتری را دنبال می‌کند. از جمله تحقق عظمت طلبی و توسعه طلبی دولت فاشیست ترک در کنترل گسترده‌تر و دخالت همه جانبه در زندگی و سرنوشت مردم کوردستان، مقابله با هر جنبش مترقی و نوع روژاوا در تمامی منطقه و تقویت و تثبیت نیروهای ارتجاعی و مماشاتگر، و تحقق روئیای دیرین امپراطوری عثمانی مبنی بر اینکه کوردستان بخشی از ترکیه است و باید تماما و یا حداقل بخشهایی از آن (همچون کرکوک) ضمیمه‌ی ترکیه گردد. علاوه بر این، اردوغان و دولت فاشیست او، چشم به غارت منابع و ذخایر طبیعی منطقه اقلیم دوخته‌اند و سعی می‌نمایند با بکار بردن جنگ خود را در تقسیمات آتی خاورمیانه و معادله قرن سهیم نمایند.

اظهارات زیر که بخشی از مصاحبه‌ی اردوغان فاشیست با بی‌بی‌سی است، به روشنی از اهداف او و دولتش در حمله به منطقه اقلیم پرده برمی‌دارد.

اردوغان فاشیست: «ما لازم نمی‌بینیم، برای ورود به خانه‌ی خود از کسی اجازه بگیریم .شمال عراق جزو تعهدات (رویاهای دیرین) ملی قوم ترک است که در آینده‌ی نزدیک بخشی از ترکیه‌ی بزرگ خواهد بود.»

در همین اثنی منطقه کوردستان ایران کاملا میلیتاریزه گشته و تحت نام مانور نظامی، ادوات سنگین جنگی به مناطق مرزی انتقال داده شده و همزمان پهبادهای جاسوسی جهت کسب اطلاع در این مناطق به پرواز در آمده و توپ باران و موشک باران ادامه دارد. منطقەای که چون دیگر استانهای عقب نگه داشته چون خوزستان و سیستان و بلوچستان در مبارزه با تب جانسوز کروونا با کمترین امکانات دست و پنجه نرم می‌نماید. پرسنل و کادر پزشکی با وصف آنکه خود مبتلا به این بیماریند، مجبور به ارائه خدمات پزشکی می‌گردند و بدین طریق رژیم آشکار و بی‌مهابا به جنگ با مردم از طریق پخش و شیوع هرچه بیشتر این ویروس به طرق مختلف بوده و جنایتی غیر انسانی و به غایت وقیح انجام می‌گیرد.

و اما در جهت سرکوب اعتراضات بر حق مردم و با بهره جستن از حربه جنگ ویژه در منطقە، رژیم دست به جنایات غیر انسانی و ترور افراد نموده و بالافاصله با بکارگیری تریبونهای خود فروخته و وابسته سعی در مرتکب نشان دادن یکی از ان نیروهای سیاسی و فعال منطقه نموده است و شارلاتان‌های سیاسی وظیفه تاریخی و همیشگی خود را جهت تفرقه در میان احزاب با تمام نیرو در کانالهای خبری و مجازی به کار می‌برند تا بدینگونه توجه مردم را به تحلیلها، داستان‌های خودساخته و اتهامات واهی و به دور از ضریب پائین اثبات جلب نموده و به جای رژیم ضد بشری و سرسپردگانشان، مبلغ جنگ ویژه بر علیه احزاب دیگر می‌باشند. 

جابجائی زندانیان سیاسی و از جمله رفیق مبارز زینب جلالیان و عامدا مصبب ابتلای ایشان به کووید-۱۹، فشارهای مضاعف بر فعالین مدنی، به اجرا در آوردن حکم غیر انسانی اعدام برای دستگیر شدگان آبان ۹۸ از جمله اقدامات رژیم غرق در بحران برای ترساندن مردم و ایجاد فضای ترس ووحشت و در جهت پیشگیری از اعتراضات در منطقه صورت می‌گیرد که البته بازخوانی این سناریوی کهنه و نخ نما کار صعبی برای آزاد اندیشان نبوده و به همین دلیل سعی گروهی در تفرقه افکنی و تلاش در جهت جمع آوری امضا و محکوم نمودن جریانی سیاسی در منطقه بیش از پیش نیاز به تامل در کار این مدعیان آزادی و برابری داشته و باید به آن برخورد انقلابی نمود.

پلاتفرم دمکراتیک ایران ضمن یادآوری این موارد به مردم تحت ستم و جان به لب رسیده کوردستان و تمام ایران خواستار هشیاری انقلابی خلق بوده که در گذار این دوران تعیین کننده تاریخی فریب شبهه احزاب ناکارامد و هواداران مبارزشان در صفحات مجازی را نخورده با دقت نظر پیگیر حوادث بوده و در جهت اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر گام بردارند.

ضرورت تشکیل کمیتە‌های مردمی و شوراها و اتحاد احزاب چپ و پیشرو بیش از پیش ضروری می‌نماید. 

حملات مشترک دولتهای توتالیتر و دیکتاتور با هدف از میان برداشتن دستاوردهای ملت کورد در روژآوا و کوردستان عراق، احیای میثاق ملی و الحاق بخش بزرگی از خاک کوردستان به ترکیە، نابود نمودن جنبش رهائی‌بخش و تغییر دموگرافی منطقه صورت گرفته و همانگونه که شرح آن رفت در چند روز گذشته حاکمان ترکیه و در راس آن اردوغان آشکارا در کانال‌های خبری خود به این امر شوم پرداخته و زمینه فکری مردم و هواداران حزب از هم پاشیده آ.ک.پ و ناسیونالیست افراطی م.ه.پ را فراهم نموده تا بدین طریق از اعتراضات گسترده مردم ترکیه جلوگیری نموده و به دو هدف مشخص برسند.

آنچه باید بیش از پیش مد نظر مردم و احزاب انقلابی قرار گیرد، همانا وضعیت مشابهه این سه کشور متجاوز از نظر وضعیت اقتصادی، دیپلماسی برون مرزی، اختلافات فاحش در سطح سران حکومتی و حزبی و از همه مهمتر نارضایتی مردم در فرم‌های گوناگون بوده که حکومت‌های دیکتاتوریشان را در بدترین شرایط بین‌المللی و داخلی قرا داده است و براستی همکاری آشکارشان با همدیگر جهت از میان برداشتن و ژینوساید ملت کورد پرده از عدم توانائی در کنترل امور داخلی کشورشان را برداشته و بدین صورت می‌خواهند با جلب توجه دیگر ملیتهای ساکن و معترض به اوضاع داخلی، شرایط را جنگی نشان داده و با بر افراشتن پرچم ملی و سر دادن شعار پوسیده در خود، و مشمئزکننده حفاظت از تمامیت ارضی از اتحاد مردم جلوگیری نموده و چند صباحی بیش به عمر ننگین و حاکیت ضد انسانیشان ادامه دهند.

اتحاد تمامی مردم ایران، محکوم نمودن حملات نظامی در غرب کشور و همکاری با رژیم فاشیست ترکیە، برخورد انقلابی به مبلغان جنگ ویژه جهت تفرقه افکنی در میان احزاب از اهم امور به شمار می‌روند، باشد که با این اتحاد و همبستگی آخرین قدم را در جهت براندازی حکومت جهل و جنایت برداشته و نشان دهیم که آزادی و رهائی ملیتهای ساکن ایران در گرو یکدیگر بوده و ما دیگر مغلوب سیاست تفرقه انداختن شما و عاملینتان نخواهیم بود.”

IrConfederal

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *